niedziela, 23, czerwiec 2024

2logo nad dlubnia header

Odczyt wodomierzy

Odczyt wodomierzy
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią sp. z o.o. informuje, że na terenie gminy Iwanowice odczytów wskazań wodomierzy dokonuje dwóch inkasentów będących naszymi pracownikami. Posiadają oni legitymacje służbowe oraz pisemne upoważnienie. Możliwa jest również weryfikacja inkasentów poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. Przypominamy również, że nasi inkasenci nie są uprawnieni do pobierania ani przyjmowania jakichkolwiek wpłat z tytułu rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wpłaty od naszych Klientów (Odbiorców Usług) przyjmowane są wyłącznie w postaci bezgotówkowej na konto bankowe Przedsiębiorstwa.

W załączonym pliku znajduję się pełna treść komunikatu wraz z tabelą zawierająca informacje o terminach odczytów w poszczególnych miejscowościach z podziałem na miesiące parzyste i nieparzyste.

Komunikat przedsiębiorstwa

Odczyt wodomierzy
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. informuje, że od sierpnia 2020r. odczyty stanu wodomierzy dokonywane będą przez inkasentów w terenie. Gmina została podzielona na rejony, które są przypisane do dwóch inkasentów. Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce  "O NAS" znajdą Państwo informacje odnośnie terminów, w których dokonywane będą odczyty  wodomierzy w poszczególnych miejscowościach oraz numery telefonów do inkasentów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieobecności Klienta w domu, inkasent pozostawi w skrzynce pocztowej powiadomienie o prowadzonym odczycie. W takiej sytuacji bieżący stan wodomierza Klient zobowiązany jest zgłosić samodzielnie poprzez telefon bezpośrednio do inkasenta lub do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailowo.

Jeżeli do 7 dni od otrzymania powiadomienia odczyt rzeczywisty stanu wodomierza nie zostanie przekazany, Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. wystawi fakturę szacunkową w oparciu o średnie zużycia wody w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.

© 2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.