Typ dokumentu Pobierz
1. Wniosek o zawarcie umowy Pdf
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia Pdf
3. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości Pdf
4. Wniosek o wydanie warunków na przeniesienie wodomierza Pdf
5. Wniosek o wymianę wodomierza Pdf
6. Wniosek o wydanie warunków na zamontowanie wodomierza Pdf
7. Wzór oświadczenia Pdf
8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę Pdf
9. Formularz akceptacji e-Faktury Pdf
10. Zlecenie opracowania projektu budowlanego Pdf
11. Zgłoszenie budowy przyłącza Pdf
12.

Zgłoszenie budowy sieci

Pdf
13. Wniosek o rozwiązanie umowy Pdf
14.

Wniosek o wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci

Pdf
15. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej Pdf
16. Zaświadczenie o dostępie do kanalizacji sanitarnej Pdf