Typ dokumentu   Pobierz  
1. Wniosek o zawarcie umowy   Pdf  
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia   Pdf  
3. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości   Pdf  
4. Wniosek o wydanie warunków na przeniesienie wodomierza   Pdf  
5. Wniosek o wymianę wodomierza   Pdf  
6. Wniosek o wydanie warunków na zamontowanie wodomierza   Pdf  
7. Wzór oświadczenia   Pdf  
8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę   Pdf  
9. Formularz akceptacji e-Faktury   Pdf  
10. Zlecenie opracowania projektu budowlanego   Pdf  
11. Zgłoszenie budowy przyłącza   Pdf  
12.

Zgłoszenie budowy sieci

  Pdf  
13. Wniosek o rozwiązanie umowy   Pdf  
14.

Wniosek o wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci

  Pdf  
15. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej   Pdf  
16. Zaświadczenie o dostępie do kanalizacji sanitarnej   Pdf  
17. Umowa na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości (zbiornik bezodpływowy)   Pdf  
18. Umowa na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości (przydomowa oczyszczalnia)   Pdf  
19. Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza   Pdf