Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią sp. z o.o. informuje, że na terenie gminy Iwanowice odczytów wskazań wodomierzy dokonuje dwóch inkasentów będących naszymi pracownikami. Posiadają oni legitymacje służbowe oraz pisemne upoważnienie. Możliwa jest również weryfikacja inkasentów poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. Przypominamy również, że nasi inkasenci nie są uprawnieni do pobierania ani przyjmowania jakichkolwiek wpłat z tytułu rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wpłaty od naszych Klientów (Odbiorców Usług) przyjmowane są wyłącznie w postaci bezgotówkowej na konto bankowe Przedsiębiorstwa.

W załączonym pliku znajduję się pełna treść komunikatu wraz z tabelą zawierająca informacje o terminach odczytów w poszczególnych miejscowościach z podziałem na miesiące parzyste i nieparzyste.

Komunikat przedsiębiorstwa