niedziela, 23, czerwiec 2024

2logo nad dlubnia header

Cenniki

Cenniki
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Nad Dłubnią” sp. z o.o., zgodnie z art. 24e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku (z późn. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podaje do publicznej wiadomości TARYFY dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Iwanowice, zatwierdzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.70.34.2023 z dnia 11 maja 2023 r.

Nowe taryfy obowiązują od 27 maja 2023 r.

Załącznik

© 2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.