Zapraszam do zapoznania się z raportem dotyczącym jakości wody pitnej z ujęcia Poskwitów i Zalesie wykonany w dniu 19.01.2023 r

Załacznik