Zapraszam do zapoznania się z raportem dotyczącym jakości wody pitnej z ujęcia Poskwitów i Zalesie wykonany w dniu 21.11.2023 r

Załacznik