Przedsiębiorstwo Komunalne "Nad Dłubnią" Sp. z o.o. dokonuje odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Odbiorcy Usług jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminie wynikającym z okresu rozliczeniowego określonego w umowie. Ten formularz służy do podawania stanu wodomierza przez Odbiorców Usług w sytuacjach wyjątkowych, gdy nie ma możliwości odczytania wodomierza przez pracownika spółki. Podany stan wodomierza zostanie wykorzystany do rozliczenia, pod warunkiem, że data odczytu zgodna będzie z okresem rozliczeniowym, a dane osobowe i adresowe z danymi w bazie odbiorców.