Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. informuje, że od sierpnia 2020r. odczyty stanu wodomierzy dokonywane będą przez inkasentów w terenie. Gmina została podzielona na rejony, które są przypisane do dwóch inkasentów. Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce  "O NAS" znajdą Państwo informacje odnośnie terminów, w których dokonywane będą odczyty  wodomierzy w poszczególnych miejscowościach oraz numery telefonów do inkasentów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieobecności Klienta w domu, inkasent pozostawi w skrzynce pocztowej powiadomienie o prowadzonym odczycie. W takiej sytuacji bieżący stan wodomierza Klient zobowiązany jest zgłosić samodzielnie poprzez telefon bezpośrednio do inkasenta lub do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailowo.

Jeżeli do 7 dni od otrzymania powiadomienia odczyt rzeczywisty stanu wodomierza nie zostanie przekazany, Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. wystawi fakturę szacunkową w oparciu o średnie zużycia wody w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.