Cennik usług asenizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o.

Obowiązuje od 02.01.2023 r.

 

Załącznik