Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu PK „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. nr 10/2022 z dn. 01.09.2022r

Załącznik

Zarządzenie