piątek, 08, grudzień 2023

2logo nad dlubnia header

Aktualności

Awarie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

W czwartek 20.02.2020 r, od godz. 8.00 do 16.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w części miejscowości:

Poskwitów Stary, Poskwitów Nowy, Widoma, Domiarki, Miłocice, Zaborze, Zalesie, Zamoście, Firlejów.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.

Awarie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

W poniedziałek 17.02.2020 r od godz. 8.00 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w części miejscowości Władysław.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.

Awarie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

W dniu 13.02.2020 roku nastąpi przerwa w dostawie wody w Żerkowicach w okolicy osiedla Wiśniowe Sady od godzi 8.00 do 12.00.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.

Inkasent

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłunią sp. z o.o. informuje, że na terenie gminy Iwanowice odczytów wskazań wodomierzy dokonuje dwóch inkasentów będących naszymi pracownikami. Posiadają oni  legitymacje służbowe. Możliwa jest również weryfikacja inkasentów poprzez kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta. Przypominamy również, że nasi inkasenci nie są uprawnieni do pobierania ani przyjmowania jakichkolwiek wpłat z tytułu rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wpłaty od naszych Klientów (Odbiorców Usług) przyjmowane są wyłącznie w postaci bezgotówkowej na konto bankowe przedsiębiorstwa.

© 2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.