wtorek, 21, maj 2024

2logo nad dlubnia header

Aktualności

Awarie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy spółki należy nagrać zgłoszenie na automatycznej centrali pod numerami telefonu: 12 352 52 51 lub  518 091 363 Po usłyszeniu sygnału należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adresu bądź miejsca awarii wraz z krótkim opisem zdarzenia. Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt inżyniera dyżurnego. Informujemy, że awarie usuwane będą w trybie całodobowym.

Faktury

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku płatności za wodę i ścieki należy regulować z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nad Dłubnią Sp. z o. o. Inkasenci będą mieli możliwość wystawiania faktur, jednak należności te nie będą przez nich pobierane.

Dokumenty

Ocena użytkowników: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią  Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2020 roku będzie jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwanowice, oraz będzie w tym zakresie świadczyć usługi na rzecz odbiorców na podstawie nowo zawartych umów. Powyżej zamieszczono obowiązujące dane teleadresowe Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. z. o. o.  Spółka obecnie posiada swoją siedzibę w starym budynku szkoły w Iwanowicach – wejście bramą od strony małej sali gimnastycznej.

© 2019 Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.