W dniu 14.08.2023r. (tj. poniedziałek) Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich z dnia 28 lipca 2023r.

Kontakt w przypadku awarii: 518-091-363

Zarządzenie Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego