Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z.o.o. informuje, że w dn.16.05.2022r. (tj. poniedziałek) w godzinach 12.00-17.00 będzie wykonywany przegląd zasuw na przyłączach wodociągowych do posesji w miejscowości Domiarki wykonywany przez pracowników Przedsiębiorstwa przy obecności przedstawiciela Rady Sołectwa Domiarki. W związku z tym prosimy mieszkańców o obecność w domach w celu umożliwienia pracownikom wejścia na posesje.

Dziękujemy.