Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iwanowice, na okres pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, określone poniżej:

cennik1

cennik2