W dniu 02.05.2023r. (tj. wtorek) Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich z dnia 26 kwietnia 2023r.

Kontakt w przypadku awarii: 518-091-363

Zarządzenie Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego