Szanowni Mieszkańcy Gminy Iwanowice,

W związku z  falą upałów skutkującą bardzo dużymi rozbiorami wody z sieci wodociągowej, Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o. o. zwraca się z apelem i uprzejmą prośbą o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymania się od: podlewania trawników, ogródków, napełniania basenów, mycia samochodów, itp. wodą z sieci wodociągowej. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Korzystajmy z wody w sposób odpowiedzialny!