W dniu 24.12. 2021r. (tj. piątek) Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowicach Włościańskich z dnia 21 grudnia 2021r.

Kontakt w przypadku awarii: 518-091-363

Zarządzenie Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego