Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku płatności za wodę i ścieki należy regulować z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nad Dłubnią Sp. z o. o. Inkasenci będą mieli możliwość wystawiania faktur, jednak należności te nie będą przez nich pobierane.

  • Okres rozliczeniowy: 2 miesiące
  • Rozliczenie: na podstawie wskazania wodomierza
  • Termin zapłaty: 14 dni od daty wystawienia.
  • Sposób płatności: wyłącznie przelew na indywidualny numer konta bankowego zamieszczony na fakturze