Zapraszam do zapoznania się z raportem dotyczącym jakości wody pitnej z ujęcia Poskwitów i Zalesie wykonany w dniu 25.01.2024 r

Załacznik